IMUNUMI - značka prírodnej medicíny
Posted by      11/02/2023 20:49:48    Comments 0
IMUNUMI - značka prírodnej medicíny

IMUNUMI

The Unity of Life

 

V prastarých časoch, 

iba tým najmúdrejším sa zverili lekárske znalosti, 

lebo majú moc nad životom a smrťou. 

Prostriedky a metódy týchto veštcov sa zachovali, 

a zachovali si aj svoju moc.  

 

IMUNUMI

IMUNUMI je značka Prírodnej Medicíny, ktorá pomáha mysli a telu aktivovať jeho samoliečebné schopnosti v zmysle prastarej pravdy ´MENS SANA IN CORPORE SANO´. Strávili sme desaťročia predefinovaním toho, ako vytvoriť pokročilé, účinné formulácie, z ktorých každá je založená na tradičných štandardoch a najnovších vedeckých poznatkoch. Ak sa pozrieme na myseľ a telo ako na nástroj, vytvárajú a kalibrujú rôzne možnosti pre rôzne typy činností. IMUNUMI je presne takýmto nástrojom.

IMUNUMI možno opísať aj ako Harmonizujúcu zložku medzi všetkými systémami (energo-psycho somatickými), ktoré boli dočasne oddelené, čo sa v modernej medicíne nazýva ako choroba alebo poranenie. Harmonizačná zložka sa tu prejavuje na subatomárno-mikroštrukturálnej úrovni, čo sa zreteľne prejavuje v makroelementárnom priestore konkrétneho dočasného ochorenia alebo poranenia

Veda o živote kladie veľký dôraz na prevenciu a podporuje udržanie zdravia prostredníctvom zvýšenej pozornosti venovanej rovnováhe v prežívanom živote, správneho myslenia, stravovania, životného štýlu a používania prírodných liečiv. IMUNUMI je jeho súčasťou.       

 

“Keď príde dokonalé, čiastočné sa pominie”

1 Korinťanom 13:10

 

Poslanie IMUNUMI

Jedným a jediným poslaním vo všetkých prejavoch produktov IMUNUMI je možnosť harmonizácie pre všetky bytosti.  

 

Nech sa každému, 

kto potrebuje pomoc, 

umožní navrátiť sa do Prirodzeného stavu života”

Joshua VarasunStratégia IMUNUMI

Umenie Života nás učí prestať sa spoliehať na pravdepodobnosť, že potenciálny nepriateľ nepríde, ale na to, že o ňom už vieme. Ak poznáme potenciálneho nepriateľa a poznáte svoje možnosti, naše víťazstvo je zaručené. Stratégia IMUNUMI preto pozostáva z troch aktívnych pilierov:

 • Prevencia

Zásada prevencie pravdepodobnosti;

 • Nech Podobné Lieči Podobné

Princíp vyladenia energo-psychosomatického systému na harmonizačnú úroveň;

 • Minimálna dávka

Princíp dosiahnutia požadovaného účinku s minimálnou dávkou;

 

Lepšie je málo so spravodlivosťou ako veľké príjmy s nespravodlivosťou”

Príslovia 16:8

 

Príprava IMUNUMI

Vitajte vo svete, kde je Prastará Múdrosť naplnená modernou estetikou. Aktívnymi zložkami v produktoch IMUNUMI sú riedenia rastlinnej ríše, živočíšnej ríše, minerálnej ríše, ríše univerzálií a ríše multiverza, ktoré v plnej sile pôsobia priamo na príčinné receptory. 

Zloženie a príprava všetkých produktov IMUNUMI je vždy podľa tradičných receptúr, bez akýchkoľvek chemických prísad. To zaručuje čistotu a jedinečnosť všetkých našich produktov. 

 

“Priprav si svoju prácu vonku, 

všetko si obstaraj na poli; 

a potom si stavaj dom!”

Príslovia 24:27

 

Pomoc a asistencia IMUNUMI

Variabilita použitia produktov IMUNUMI je doslova neobmedzená, čo dokazujú naše každodenné skúsenosti. Efekty IMUNUMI ovplyvňujú najmä harmonizačné procesy ako:

 • Udržiavanie všeobecného energo-psychosomatického systému;

 • Udržiavanie nervového systému;

 • Udržiavanie neuro-endokrinného systému;

 • Udržiavanie neuro-imunitného systému; 

 • Udržiavanie dýchacieho systému;

 • Udržiavanie kardiovaskulárneho (srdcovo-cievneho) systému;

 • Udržiavanie gastrointestinálneho (tráviaceho) systému;

 • Udržiavanie ľadvinového systému;

 • Udržiavanie reprodukčného systému;

 • Udržiavanie kostrového a svalového systému; 

 • Nastolenie prirodzenej detoxikácie;

 • Iné možnosti;

Extra:

 • Pomoc pri nešpecifických zdravotných ťažkostiach obyvateľstva;

 • Poľnohospodárska pomoc;

 • Veterinárna pomoc;

 • Pomoc pri čistení a harmonizácii životného prostredia;

 

Všetky produkty IMUNUMI sú tiež jednou z najbezpečnejších možností samoliečby:

 • Žiadne známe vedľajšie účinky;

 • Žiadne nežiaduce interakcie s konvenčnými liekmi alebo bylinnými prípravkami;

 • Žiadne kontraindikácie s so známymi patológiami;

 • Žiadne maskovanie symptómov;

 

“Jednoduchosť je najvyššia sofistikovanosť”

Leonardo Da Vinci

 

Dávkovanie a spôsob užívania IMUNUMI

IMUNUMI ukazuje individuálne rozdiely v klinickej odpovedi. Preto by sa dávkovanie pre každého klienta malo individualizovať podľa odpovede klienta na liečbu.

 

Štandardizovaný spôsob užívania v rámci prevencie:

 • 3x 10 kvapiek na lačno;

 

Pozn.: so spôsobom dávkovania vám radi poradím;

 

“Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, 

ale všetky údy nevykonávajú tú istú činnosť,

tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi, 

jednotlivo sme si ale navzájom údmi”

Rimanom 12:4

 

IMUNUMI je Kvalita, ktorej môžete dôverovať

Ak vám záleží na tom, čo sa deje vo vašej mysli a vo vašom tele, potom veríme, že IMUNUMI vám môže byť nápomocné. My s vami ideme ešte ďalej, aby sme zaistili, že IMUNUMI je pre vás tou správnou voľbou.

 

Používame TO, Zdieľame TO, Milujeme TO

 

Ostávajte Zdraví, Ostávajte Živí, Ostávajte s IMUNUMI

Raz prišla za Budhom jeho teta so svojím mŕtvym dieťaťom a požiadala Budhu, aby dieťa oživil. Budha jej povedal, že to urobí, ale že mu potrebuje dať životne dôležitú ingredienciu pre vzkriesenie: horčičné semienko z domu, ktorý nikdy nezažil smrť. Žena celý deň behala od dverí k dverám, ale taký dom nenašla. Za súmraku padla k Budhovým nohám a povedala, že rozumie.

 

“Zdravotné ošetrenie sa nemá poskytovať tým, ktorí ochoreli, 

ale tým, ktorí nie sú chorí”

Tibetské príslovie

 

Tím ASGARDSHOPPING & ACADEMIÆ ARTES LIBERALES

info@asgardshopping.com

 

Logo IMUNUMI

Blog Search

Recent Articles

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website